Thầy thuốc kể chuyện: Tâm thư thầy thuốc – BS Nguyễn Phương

“Sau một ngày dài… Tôi trở về phòng khi công việc còn đang dang dở và có lẽ chẳng bao giờ xong, mọi thứ còn chưa thực sự tốt cũng chẳng biết cái tốt được đánh giá thế nào, áp lực vẫn cứ bao trùm sau một ngày làm việc thật sự dài… Bật laptop […]