Nguyên tắc hoạt động của mạng lưới

Các nguyên tắc dưới đây được xây dựng dựa trên đề xuất của Ban điều Hành Mạng Lưới, được thống nhất và thông qua bởi Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Tổ Thông Tin Đáp Ứng Nhanh phòng chống dịch CoViD-19, thống nhất các nguyên tắc như sau:

  1. Tất cả vì sinh mạng của nhân dân: tập trung xử lý các thông tin tiếp nhận liên quan đến tính mạng người bệnh và người dân do ảnh hưởng của CoVID-19, đặc biệt trong các khu vực cần cứu trợ y tế khẩn cấp. Đây là nguyên tắc cao nhất trong tất cả các nguyên tắc làm việc của mạng lưới.
  2. Tôn trọng y tế địa phương: mọi hoạt động của Mạng lưới phải phối hợp với hệ thống y tế địa phương, đảm bảo sự nhịp nhàng và toàn diện, tiếp cận rộng nhất tới người dân, tổ chức thông tin, xác thực và cấp cứu kịp thời các trường hợp nặng. Các quyết định y tế cuối cùng phải được đưa ra bởi y tế địa phương.
  3. Bảo mật thông tin: Toàn bộ các dữ liệu về những trường hợp cần được cứu trợ y tế đều được xử lý mã hóa và được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa và bảo mật cấp độ cao.
  4. Tuân thủ quy định và các hướng dẫn của Bộ Y tế: những lời tư vấn và đề nghị của các thành viên trong Mạng lưới phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.
  5. Thận trọng trong tư vấn y tế từ xa: ghi nhận và đánh giá khách quan những lời kể triệu chứng, dấu hiệu của người được tư vấn, không hướng dẫn kê đơn thuốc từ xa khi không có sự phối hợp của y tế địa phương, không chủ quan và đánh giá thấp các thay đổi của triệu chứng.

 

Đối tượng áp dụng: Tất cả các thành viên của Mạng lưới

Bộ nguyên tắc làm việc này được đánh giá, sửa đổi mỗi năm 01 lần.

TPHCM, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (cập nhật ngày 2 tháng 9 năm 2021)

Ban điều hành Mạng Lưới Thầy Thuốc Đồng Hành