Câu hỏi thường gặp

NHÓM CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN DỤNG

Không. Anh chị làm việc linh động trong thời gian cho phép.
Kể cả anh chị chỉ dành 1h/ngày, anh chị cũng có thể giúp đỡ mạng lưới.

Anh chị cần có máy tính hoặc laptop hoặc điện thoại thông minh có thể sử dụng micro. Đồng thời, đường truyền Internet cần ổn định.

Anh chị vui lòng đăng ký ban đầu tại link: bit.ly/thaythuocdonghanh-dangky

Anh chị cần thỏa mãn 3 điều kiện sau:
– Đã tốt nghiệp Y khoa, đa khoa hoặc các chuyên ngành
– Đã hoặc đang làm công việc khám chữa bệnh
– Có kỹ năng tư vấn và hiểu biết về CoVid-19

Anh chị cần có chuyên môn về Y tế, Tâm lý và

Sau khi trải qua bài test và đậu, các anh chị được phân về các nhóm và nếu sai thông tin anh chị hãy cập nhật cho Trợ lý

NHÓM CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TẬP HUẤN

NHÓM CÂU HỎI VỀ GAPOWORK

khi bạn hoàn thành xong các quy trình cần thiết tính từ ngày đăng kí thành công

báo cho trợ lý để tạo lại mật khẩu hoặc liên hệ cho mạng lưới.

NHÓM CÂU HỎI VỀ CALLIO

Khi bạn chính thức trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới và hoàn tất các quy trình

Các trợ lý sẽ đăng hướng dẫn sử dụng trên Gapo

NHÓM CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN XẾP NHÓM

Khi có danh sách, BĐP sẽ đưa danh sách lên Group của các TNV đã vượt qua bài test và group Cộng đồng Thầy thuốc đồng hành. Anh chị vui lòng theo dõi các group để thấy danh sách ngay khi được đăng lên.

Anh chị vui lòng check kỹ lại danh sách 2 – 3 lần.
Trong trường hợp anh chị vẫn không thấy tên mình trong các danh sách nhóm, anh chị vui lòng liên lạc với trợ lý tuyển dụng (người đăng danh sách) để được hỗ trợ.

GapoWork sẽ chuyển tự động các TNV và bác sỹ trong nhóm đó về nhóm làm việc của mình.