Câu hỏi thường gặp

NHÓM CÂU HỎI VỀ CÁC VAI TRÒ TRONG NHÓM

1. Bác sỹ quản lý sẽ đươc công bố cùng với danh sách thành viên chính thức
2. Bác sĩ quản lý hỗ trợ quản trị nhóm, hỗ trợ các vấn đề chuyên môn của nhóm, phân chia danh sách bệnh nhân cho TNV và bác sỹ nếu cần thiết, ghép cặp bác sỹ và TNV, phân tầng nguy cơ ban đầu, duyệt ngừng theo dõi, chuyển cấp cứu.

Bác sỹ tư vấn gọi điện phân tầng nguy cơ ban đầu, hỗ trợ cho tình nguyện viên trong nhóm được ghép cặp, theo dõi sát NC2, chuyển cấp cứu NC3, NC4.

Hỗ trợ chăm sóc NCO, NC1 sau khi các bác sỹ đã phân tầng NC

Bác sỹ quản lý và bác sỹ phó nhóm

NHÓM CÂU HỎI VỀ CÔNG VIỆC CỦA BÁC SĨ TƯ VẤN

1. Gapowork _trao đổi cập nhật thông tin từ mạng lưới
2. Callio_phần mềm gọi chăm sóc bệnh nhân

Sau khi bác sỹ phân tầng NC thì NC0 và NC1 sẽ được hệ thống phân về cho TNV trong nhóm. Trường hợp, TNV chưa có bệnh nhân quá 6 tiếng vui lòng liên hệ bác sỹ quản lý để được hỗ trợ phân bệnh nhân thủ công

Bệnh nhân thuộc NC2 sẽ được bác sỹ giữ lại theo dõi sát. Trường hợp chuyển nặng tăng NC3/NC4 cần được bác sỹ quản lý duyệt chuyển cấp cứu ngay.

Tiếp nhận cuộc gọi và phân tầng nguy cơ bệnh nhân. Nhận theo dõi sát bệnh nhân NC2 và chuyển cấp cứu (cần bác sỹ quản lý duyệt) khi tình trạng trở nặng.

1. Đối với bác sỹ: bạn sẽ được phân danh sách bệnh nhân khi mà active tài khoản trên Callio
2. Đối với TNV: bạn sẽ nhận được danh sách sau khi bác sỹ phân tầng nguy cơ bệnh nhân. Các ca NCO và NC1 sẽ được hệ thống chia tự động về cho bạn.


Trường hợp không nhận được danh sách bệnh nhân, liên hệ cho bác sỹ quản lý để được hỗ trợ chia thủ công

Hệ thống sẽ ghép cặp tự động hoặc bác sỹ quản lý sẽ điều chỉnh việc ghép cặp bằng thủ công

Bệnh nhân NC0 ở ngày thứ 10 từ ngày xuất viện hoặc có xét nghiệm âm tính. Tiếp tục theo dõi thêm 1 ngày nữa sau ngày 10, nếu vẫn NC0 thì ngừng theo dõi.
Bệnh nhân đã được tiếp cận y tế địa phương (tuy nhiên khuyến khích vẫn theo dõi nhưng với tần suất dài ra, ví dụ 2, 3 ngày chăm sóc 1 lần).

Bệnh nhân được tuyên bố khỏi bệnh/hoặc tử vong

Bệnh nhân NC1, NC2 tổ chức telehealth nhóm nếu người bệnh có nhu cầu
Bệnh nhân NC3: Tổ chức telehealth khi được tổ y tế mặt đất, cấp cứu yêu cầu/ khi y tế, vận chuyển địa phương chưa kịp đến.


Đăng kí telehealth theo hotline: 0334110833. Hoặc liên hệ cho bác sỹ quản lý để hỗ trợ

Hạn chế tối đa việc kê đơn. Chúng ta chỉ kê đơn khi thật sự hiểu biết về nó và chắc chắn. Công việc chính của chúng ta vẫn là phân tầng nguy cơ và chuyển cấp cứu.

Trường hợp thật sự cần thiết, nguy kịch cần can thiệp y tế thì mới tiếp nhận. Tuy nhiên phải gửi cho tổ mặt đất xác minh thật kỹ.

Tránh trả lời trực diện, báo lại bệnh nhân những thông tin về vaccine vui lòng liên hệ y tế địa phương

Hạn chế tối đa việc cho sđt cá nhân của bác sỹ cho bệnh nhân, việc này giúp đảm bảo quyền lợi cho bác sỹ

Được quyền hỏi sđt của bệnh nhân để xác thực thông tin của bệnh nhân, để phục vụ công tác chuyển cấp cứu nếu cần thiết

Tùy trường hợp thực tế, dựa vào kinh nghiệm và kỹ năng của mình bác sĩ có thể quyết định là có nên gọi video call cá nhân cho bệnh nhân hay không.

NHÓM CÂU HỎI VỀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ

Tình nguyện viên theo dõi NC0 mỗi ngày 1 lần cho đến khi ngừng theo dõi

Tình nguyện viên theo dõi NC1 mỗi ngày 2 lần cho đến khi ngừng theo dõi

Tổ chức telehealth theo nhóm nếu người bệnh có nhu cầu

Bác sĩ theo sát tình trạng của NC2 cho đến khi chuyển xuống NC1/NC0 cho tình nguyện theo dõi hoặc chuyển thành NC3/NC4 cần đưa đi cấp cứu.

Tổ chức telehealth theo nhóm nếu người bệnh có nhu cầu

Các nguy cơ được xác định từ NC0 đến NC4 theo thang điểm như sau:

– NC0: Tự theo dõi, gọi điện hỗ trợ hàng ngày: ≤ 6 điểm và không có triệu chứng/dấu hiệu nặng/nghiêm trọng

– NC1: Tự theo dõi có hỗ trợ dõi của y tế 2 lần/ngày: 6 < điểm nguy cơ ≤ 14 và không có triệu chứng/dấu hiệu nặng/nghiêm trọng.

– NC2: 14 < điểm nguy cơ ≤ 22 hoặc có ít nhất từ 1 triệu chứng nặng.

– NC3: liên hệ nhập viện điều trị và cảnh báo tình trạng nặng: 22 < điểm ≤ 30 hoặc có từ hai triệu chứng nặng

– NC4: Chuyển cấp cứu gấp nếu có ít nhất một triệu chứng nghiêm trọng hoặc điểm nguy cơ > 30 điểm. 

Callio có bảng tự kiểm, chỉ cần nhập thông tin, bảng tính sẽ xác định NC của bệnh nhân

NHÓM CÂU HỎI VỀ CALLIO

Vào mục ghi chú và điền vào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân

báo cho trợ lý của nhóm để được hỗ trợ/ báo bác sĩ quản lý để được chia bệnh nhân

báo cho trợ lý của nhóm để được hỗ trợ

vào mục “phản ánh của người dân”, nhấn vào mục “thêm mới” và bắt đầu điền thông tin bệnh nhận vào

Mỗi ngày vào lúc 6-7h sáng hệ thống sẽ chia ngẫu nhiên 50 bệnh nhân cho mỗi bác sĩ. Sau khi bệnh nhân được phân tầng NC, tình nguyện viên sẽ tiếp nhân các ca NC0, NC1. Các các NC2 bác sĩ tiếp tục theo dõi, NC3/NC4 sẽ được duyệt chuyển cấp cứu

Đăng nhập lại vào đúng đường link sau: https://ttdh.callio.vn/#/inbox

Nếu quá 7h sáng mỗi ngày và không có được danh sách bệnh nhân thì báo cho bác sĩ quản lý để hỗ trợ chia bệnh nhân thủ công.

Trường hợp bạn mới tham gia vào mạng lưới thì cần đợi ít nhất 1 ngày để data đổ về

Mở callio -> Danh ba -> danh sách BS, TNV

Có tip tuần tự như thế này :
Cần kiểm tra đúng đường link https://ttdh.callio.vn/#/inbox
1. Kiểm tra lại thiết bị tai nghe/gọi. Chắc chắn về kết nối vật lý
2. Thoát app/web ra vào lại. Ctrl +f5 nếu là laptop PC
3. Thử dùng 1 kết nối mạng khác để thực hiện cuộc gọi, nếu mạng cũ gặp vấn đề.
4. Và check vào nút kiểm tra điều kiện cuộc gọi

Có tip tuần tự như thế này :
Cần kiểm tra đúng đường link https://ttdh.callio.vn/#/inbox
1. Kiểm tra lại thiết bị tai nghe/gọi. Chắc chắn về kết nối vật lý
2. Thoát app/web ra vào lại. Ctrl +f5 nếu là laptop PC
3. Thử dùng 1 kết nối mạng khác để thực hiện cuộc gọi, nếu mạng cũ gặp vấn đề.
4. Và check vào nút kiểm tra điều kiện cuộc gọi

Có tip tuần tự như thế này :
Cần kiểm tra đúng đường link https://ttdh.callio.vn/#/inbox
1. Kiểm tra lại thiết bị tai nghe/gọi. Chắc chắn về kết nối vật lý
2. Thoát app/web ra vào lại. Ctrl +f5 nếu là laptop PC
3. Thử dùng 1 kết nối mạng khác để thực hiện cuộc gọi, nếu mạng cũ gặp vấn đề.
4. Và check vào nút kiểm tra điều kiện cuộc gọi

cứ chăm sóc nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. Không hết cũng không sao

NHÓM CÂU HỎI VỀ CHUYÊN MÔN