Câu hỏi thường gặp

NHÓM CÂU HỎI VỀ CÁC VAI TRÒ TRONG NHÓM

1. Bác sỹ quản lý sẽ đươc công bố cùng với danh sách thành viên chính thức

2. Bác sĩ quản lý hỗ trợ quản trị nhóm, hỗ trợ các vấn đề chuyên môn của nhóm, phân chia danh sách bệnh nhân cho TNV và bác sỹ nếu cần thiết, ghép cặp bác sỹ và TNV, phân tầng nguy cơ ban đầu, duyệt ngừng theo dõi, chuyển cấp cứu.

Bác sỹ tư vấn gọi điện phân tầng nguy cơ ban đầu, hỗ trợ cho tình nguyện viên trong nhóm được ghép cặp, theo dõi sát NC2, chuyển cấp cứu NC3, NC4.

Hỗ trợ chăm sóc NCO, NC1 sau khi các bác sỹ đã phân tầng NC

Bác sỹ quản lý và bác sỹ phó nhóm

NHÓM CÂU HỎI VỀ CÔNG VIỆC CỦA TNV

1. Gapowork _trao đổi cập nhật thông tin từ mạng lưới

2. Callio_phần mềm gọi chăm sóc bệnh nhân

Sau khi bác sỹ phân tầng NC thì NC0 và NC1 sẽ được hệ thống phân về cho TNV trong nhóm. Trường hợp, TNV chưa có bệnh nhân quá 6 tiếng vui lòng liên hệ bác sỹ quản lý để được hỗ trợ phân bệnh nhân thủ công

1. NC0 mỗi ngày 1 lần

2. NC1 mỗi ngày 2 lần

bạn sẽ nhận được danh sách sau khi bác sỹ phân tầng nguy cơ bệnh nhân. Các ca NCO và NC1 sẽ được hệ thống chia tự động về cho bạn.
Trường hợp không nhận được danh sách bệnh nhân, liên hệ cho bác sỹ quản lý để được hỗ trợ chia thủ công

hệ thống sẽ ghép cặp tự động hoặc sẽ được bác sỹ quản lý ghép thủ công

linh hoạt theo thời gian của bạn nhưng cũng phải logic và thỏa mãn các điều kiện về tần suất đối với NCO và NC1

NHÓM CÂU HỎI VỀ CALLIO

Vào mục ghi chú và điền vào trong quá trình chăm sóc bệnh nhân

Báo cho bác sỹ quản lý để được hỗ trợ chia bệnh nhân thủ công

báo cho trợ lý của nhóm mình để được hỗ trợ

vào mục “phản ánh của người dân”, nhấn vào mục “thêm mới” và bắt đầu điền thông tin bệnh nhận vào

Có tip tuần tự như thế này :

Cần kiểm tra đúng đường link https://ttdh.callio.vn/#/inbox

1. Kiểm tra lại thiết bị tai nghe/gọi. Chắc chắn về kết nối vật lý

2. Thoát app/web ra vào lại. Ctrl +f5 nếu là laptop PC

3. Thử dùng 1 kết nối mạng khác để thực hiện cuộc gọi, nếu mạng cũ gặp vấn đề.

4. Và check vào nút kiểm tra điều kiện cuộc gọi

Nếu không đươc nữa báo trợ lý

Có tip tuần tự như thế này :
Cần kiểm tra đúng đường link https://ttdh.callio.vn/#/inbox

1. Kiểm tra lại thiết bị tai nghe/gọi. Chắc chắn về kết nối vật lý

2. Thoát app/web ra vào lại. Ctrl +f5 nếu là laptop PC

3. Thử dùng 1 kết nối mạng khác để thực hiện cuộc gọi, nếu mạng cũ gặp vấn đề.

4. Và check vào nút kiểm tra điều kiện cuộc gọi

Nếu không được báo trợ lý

Có tip tuần tự như thế này :
Cần kiểm tra đúng đường link https://ttdh.callio.vn/#/inbox

1. Kiểm tra lại thiết bị tai nghe/gọi. Chắc chắn về kết nối vật lý

2. Thoát app/web ra vào lại. Ctrl +f5 nếu là laptop PC

3. Thử dùng 1 kết nối mạng khác để thực hiện cuộc gọi, nếu mạng cũ gặp vấn đề.

4. Và check vào nút kiểm tra điều kiện cuộc gọi

Nếu không được báo trợ lý

cứ chăm sóc nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. Không hết cũng không sao

Mở callio -> Danh ba -> danh sách BS, TNV

NHÓM CÂU HỎI VỀ CHUYÊN MÔN