TCBC số 1 ngày 25/7/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 01:  Hà Nội, ngày 25/7/2021 Trung Ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tuyển 2500 TNV tư vấn từ xa cho người nhiễm và có nguy cơ cao nhiễm CoVid-19 Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” vừa được thành lập nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn người […]