TS. BS. Phạm Quang Thái

Công việc/Chức danh: Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền Bắc. Chuyên gia dịch tễ – Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung ương

Vị trí tại Mạng lưới: Cố vấn về Đào tạo, Tư vấn mảng dịch tễ

Giới thiệu

Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Thái hiện đang là Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền Bắc, chuyên gia dịch tễ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Vai trò:

 • Chuẩn hoá các tài liệu chuyên môn liên quan đến các vấn đề dịch tễ Covid-19 và vacxin phòng ngừa Covid-19
 • Tham gia đào tạo Bác sĩ và TNV

BS CKII Nguyễn Trung Cấp

Công việc/Chức danh: Phó Giám đốc BV Nhiệt đới Trung ương

Vị trí tại Mạng lưới: Cố vấn chuyên môn, phụ trách đào tạo Sinh lý bệnh, Chẩn đoán và Điều trị Covid-19

Giới thiệu

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp, hiện đang giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương.

Vai trò:

 • Chuẩn hoá các tài liệu chuyên môn liên quan đến các vấn đề Sinh lý bệnh, Chẩn đoán và Điều trị Covid-19
 • Tham gia đào tạo Bác sĩ và TNV

BS. Hoàng Việt Anh

Công việc/Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo Tuyến BV Bạch Mai

Vị trí tại Mạng lưới: Cố vấn chuyên môn Telehealth

Giới thiệu

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo Tuyến BV Bạch Mai – Ông Hoàng Việt Anh hiện đang phụ trách một nhóm Telehealth của Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành.

Vai trò

 • Đóng góp xây dựng mô hình khám, tư vấn bệnh từ xa Telehealth
 • Trực tiếp triển khai Telehealth cho người bệnh Covid-19
 • Huy động nguồn lực bác sĩ và quản lý hoạt động khám, tư vấn bệnh từ xa

Ông Bùi Trung Hiếu

Công việc/Chức danh: Co-founder Topica Edumall Vietnam & Topica Edumall Thailand

Vị trí tại Mạng lưới: Cố vấn Công nghệ và Mô hình hoá dự án

Giới thiệu

Ông Bùi Trung Hiếu, hiện là COO Upinuss, đồng sáng lập hệ thống tổ hợp giáo dục Topica Edumall Vietnam & Topica Edumall Thailand.

 

Vai trò

 • Cố vấn công nghệ, huy động nguồn lực nhân sự công nghệ chất lượng cao đóng góp cho Mạng lưới
 • Mô hình hoá các quy trình làm việc

TS. Phạm Minh Tuấn

Công việc/Chức danh: Founder Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA (Vietnam)

Vị trí tại Mạng lưới: Cố vấn Công nghệ Đào tạo

Giới thiệu

Ông Phạm Minh Tuấn, nhà sáng lập Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA (Vietnam); là người tiên phong đặt nền móng và phát triển các hoạt động cộng đồng công nghệ tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Vai trò

 • Tham gia thiết kế mô hình đào tạo trực tuyến
 • Điều phối phát triển công cụ công nghệ để đào tạo trực tuyến cho người bệnh Covid-19 tại các khu cách ly tập trung
 • Huy động nguồn lực nhân sự công nghệ và quản trị đào tạo trực tuyến

Ông Chu Việt Hà

Công việc/Chức danh:

 • Sáng lập Tổ chức Thiện Nguyện An Phúc
 • Kinh doanh các lĩnh vực: Công nghệ, Thời trang, Mỹ phẩm, Dịch vụ an ninh…

Vị trí tại Mạng lưới: Cố vấn Công nghệ và Quản trị phát triển cộng đồng

Giới thiệu

Ông Chu Việt Hà, nhà sáng lập của Tổ chức Thiện nguyện An Phúc và nhiều công ty ở các lĩnh vực: Công nghệ, Thời trang, Mỹ phẩm, Dịch vụ an ninh…

Vai trò

 • Cố vấn ứng dụng công nghệ, thiết lập môi trường mạng xã hội riêng cho Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành
 • Huy động nguồn lực công nghệ và các nguồn lực xã hội khác để hỗ trợ các khâu vận hành Mạng lưới

Ông Nguyễn Việt Cường

Công việc/Chức danh: Chuyên gia dữ liệu Tổ thông tin đáp ứng nhanh

Vị trí tại Mạng lưới: Cố vấn Công nghệ

Giới thiệu

Ông Nguyễn Việt Cường hiện đang là Chuyên gia dữ liệu Tổ thông tin đáp ứng nhanh với vai trò chủ chốt trong mọi vấn đề liên quan đến công nghệ của Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành.

Vai trò:

 • Cố vấn giải pháp công nghệ, đưa ra ý kiến, phương pháp cho các bài toán công nghệ của Mạng lưới
 • Huy động nguồn lực công nghệ, hỗ trợ kết nối các đơn vị quản lý công nghệ của địa phương, đồng bộ và nâng hiệu suất các quy trình của Mạng lưới

Ông Nguyễn Thanh Liêm

Công việc/Chức danh: Chuyên gia Xã hội học – Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh

Giới thiệu

Ông Nguyễn Thanh Liêm hiện đang nắm giữ vai trò Chuyên gia giải pháp Xã hội học thuộc Tổ thông tin đáp ứng nhanh.

Vai trò

 • Cung cấp các góc nhìn nghiên cứu xã hội học, góp phần tạo ra bức tranh toàn diện về các vấn đề xã hội
 • Chù trì xây dựng trang thông tin người dân cần biết, tổng hợp và phân loại các hướng dẫn cho người dân liên quan đến COVID-19

Ông Trần Vũ Việt Anh

Công việc/Chức danh: Founder & CEO Bắc Hà Software.

Vị trí tại Mạng lưới: Cố vấn Công nghệ

Giới thiệu

Ông Trần Vũ Việt Anh, đồng chủ sở hữu & Giám đốc điều hành tại Bắc Hà Software.

Hỗ trợ xây dựng website cho dự án, hỗ trợ kết nối giữa Mạng lưới và công chúng, cập nhật thông tin y tế