TCBC số 2 ngày 19/8/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 02:  Hà Nội, ngày 19/8/2021 Hà Nội: Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành mở đầu số 0241022 nhánh 3 hỗ trợ tư vấn bệnh nhân Covid-19 và người dân Thủ đô, 300 Y bác sĩ trực Từ hôm nay, người dân Hà Nội có thể gọi hotline 024 1022 nhánh […]