Giới thiệu

Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành

Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” được thành lập nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn người nhiễm hoặc có nguy cơ cao mắc Covid-19 tại cộng đồng, hỗ trợ tăng cường cho Y tế các tỉnh đang thực hiện chỉ thị 16 tăng cường. 

Số liệu cập nhật đến ngày 31/10/2021

0
Bác sĩ & Tình nguyện viên đăng ký
0
Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ​
0
Phút gọi

70 ngày đêm vạn trái tim
kết nối yêu thương

Ngàn lời cảm ơn tới
bác sỹ - tình nguyện viên

Đăng ký Tình nguyện viên

Chung tay đẩy lùi đại dịch

Quét QR code hoặc chọn đăng ký để tham gia mạng lưới Thầy thuốc đồng hành